Dodavatelé Bude tedy potřeba

Bude tedy potřeba, abyste posoudili a vybrali dodavatele všeho, co potřebujete, aby byl zajištěn chod výrobního procesu vaší firmy. Pokud jste vybrali dodavatele, máte zpracované dobré dodavatelsko-odběratelské smlouvy, dokonce máte i dobré osobní vztahy, neznamená to, že byste měli tuto oblast podnikatelského záměru považovat za vyřešenou až do nějaké vzdálené budoucnosti. Musíte se systematicky zabývat sledováním konkurenčních tlaků a také je nutné, abyste pravidelně a otevřeně své dodavatele hodnotili. Jednalo by se například o časové období poloviny roku.firemní porada.png

Hodnocení svých dodavatelů

Provádíte ho podle předem stanovených kritérií, jako je včasnost a úplnosti dodávek, jejich kvalita, zda je vstřícnost dodavatele k tomu, aby byly spoluřešené neočekávané nebo i dokonce krizové situace. Určitě není na škodu mít v záloze v případě krizového scénáře pro zajištění dodávek, možnost využití jiného záložního dodavatele.podnikatel a noviny.jpg

Dodavatelé doplňkových služeb

Náročnost zákazníků, ať už se jedná o spotřební nebo průmyslový trh, trvale roste a určitě bude růst i do budoucnosti. A tato náročnost zákazníka se bude, a to ve většině případů přenášet i na vaše dodavatele. Vaše firma má kromě dodavatelů zboží, materiálu a služeb pro funkčnost výrobní proces jednu nutnost. Tou je již při zakládání firmy si vybrat také dodavatele doplňkových služeb. U začínajícího podnikání jde o výběr banky. V současnosti postačí založit účet a vytvořit si vztahy s jednou bankou. A k dalším dodavatelům služeb bude patřit, kromě právníka i daňový a účetní poradce. Ale vaším klíčovým dodavatelem bude také pronajímatel, samozřejmě v případě, že vaše firma funguje v pronajímaných prostorách. Zde se určitě vyplatí věnovat svou pozornost prověření nájemní smlouvy, jaké jsou podmínky výpovědi z nájmu, aby v případě náhlého a nečekaného rozhodnutí pronajímatele, nebylo ohroženo vaše podnikání.