Frisbee

Když byl v roce 1965 létající talíř patentován pod oficiálním názvem frisbee, tak se vyvinila hra Ultimate frisbee. U nás se dostalo do povědomí hlavně mezi mladé lidi. Její výhodu je, že se dá hrát na každé větší rovné ploše.
chůze na laně
Když tuto hru povýšíme na sport, tak se hraje v 5 až 7 hráčích, která se hraje na obdelníkové ploše rozdělené na tři části. Zónu, ze které vybíháme (naše zóna), pole a zóna protivníka (místo, kde musíte chytit disk). Je to běhavá a strategicky náročná akce, což se na první pohled nemusí zdát. Jejím základem je dostat disk hodem do zóny protihráče a tam musí spoluhráč letící disk chytit. Zatím to zní jednoduše, ale zkuste své družstvo seskupit do útvarů a logisticky vybíhat, tak aby disk zůstal v rukou vašeho spoluhráče a úspěšně byl chycen v zóně. Vyhrává ten tým, který dosáhne největšího počtu bodů.
Kanjam
Je další sport, při kterém se používá frisbee. Je jednoduchý a nenáročný. K této hře potřebujeme frisbee a dva koše, do kterých se frisbee hází. Hrají proti sobě dva dvoučlenné týmy. Jeden hráč z týmu hází disk od jednoho koše do druhého a spoluhráč se ho snaží tečovat neboli namířit svými rukama jeho směr ke koši, aby tam spadl. Vyhrává ten tým, který jako první dosáhne 21 bodů.
chyt frisbee
Crossnet
Tento sport přišel z USA a je to obdoba volejbalu, ale hrající se ve čtyřech polích, mezi kterými je natažena speciální nastavitelná síť. Crossnet začíná jako volejbal podáním do protějšího pole (neboli z pole 4 do pole 2), poté už se přehazuje síť libovolně. Bod vždy získává podávač, když nezkazí příjem. Hra se hraje do 11 bodů a na dva sety.
Slackline
Je vlastně chození po laně. Je to velice oblíbený sport aktivních jedinců, protože při něm zapojujete vnitřní svaly a střed těla, který je velice důležitý pro správný postoj.  A díky balancování, bez kterého se na laně chodit nedá, se zpevní celé tělo a to hlavně kolena a záda, který tak trpí v kancelářském životě. Závisí jen na vás, kde si lano natáhnete a co všechno na něm zkusíte.