Politika a mladí lidé

Součástí politického života se stáváme, když dovršíme věku osmnácti let. V tu chvíli už můžeme jít volit, a i když nejdeme, tak jsme započítávání do nevoličů. Zkrátka už jsme součástí toho složitého kolotoče, kterým politika bezesporu je. Proč se však tak málo mladých lidí zajímá o politiku a za výsledek to má to, že k volbám chodí jen starší lidé, kteří volí stále stejně a tím pádem se neděje žádná prospěšná změna?
děti, které jsou naše budoucnost
Myslím si, že mnoho mladých lidí politika prostě nezajímá. Když se jich někdo zeptá, jestli byli volit, tak odpoví že ne, protože se o to nezajímají a nemají v tom přehled anebo řeknou, že byli a volili toho, koho volili jeho rodiče. Takhle by to určitě být nemělo. Více mladých lidí by si mělo uvědomit, jak je jejich hlas silný a že i jeden hlas může udělat ve volbách rozdíl, a proto je důležité, aby volil každý, kdo může.
Ten, kdo figuruje na vysokých postech v naší politice určitě ovlivňuje spoustu věcí například výši důchodu, růst minimální mzdy, příspěvky pro rodiče a podobně. Tyto záležitosti se týkají nebo jednou budou týkat každého z nás ať už chceme nebo ne.
volební urna
Dnes je v České republice demokracie a můžeme hlasovat dokonce i přímo koho si přejeme na post našeho prezidenta. Tuto volbu jsme u nás v zemi neměli vždy a neměla by se brát na lehkou váhu. Politika je velmi nevyzpytatelná věc a musíme proto aspoň minimálně sledovat, jak se vyvíjí, abychom poté ve volbách mohli předejít katastrofě ve formě zvolení kandidáta, který by zničil veškerou demokracii, kterou jsme si v dějinách naší země tvrdě vydobyli.
Volby jsou opravdu jedna z nejdůležitějších věcí v našem životě a mělo by být prioritou vést děti k tomu, aby chodily volit až budou mít tu možnost, protože právě děti jsou naše budoucnost a každý si ji přece jistě přeje mít co nejklidnější a šťastně prožitou.