Politika je někdy zrádná

Politika a politické názory je kapitola sama o sobě. Myslím, že to není úplně vhodné téma na cokoliv. Pamatuji si, jak jsem šla s kamarádkami na oslavu. Já jsem tam bohužel přišla dřív. A na oslavě už byla sestra mé kamarádky. Sice jsme se moc neznali, ale řekly jsme si, že si můžeme seznámit. Víte, je opravdu lepší, kdy se na oslavě všichni znáte. To pak na sebe nekoukáte jako do blba. Podle mého názoru je vždycky lepší, když se lidé znají. Myslím že pak každá zábava nebo párty anebo jakákoli oslava je pak stokrát lepší. Taky jsem kolikrát zažila, že se někde byla na nějaké oslavě, kde jsem znala jenom dva lidi z se deseti. Myslím, že to opravdu hrozné. A copak se stane, když se mezi těmi lidmi sami? To pak jedu na sobě koukáte.

Politika je zajímavá.

A proto je vždycky lepší si připravit nějaká skvělá témata na hovor. Jedním z nich může být politika. Ale ovšem to není tak skvělé téma, jak si myslíte. Nebo jsou lidi, co to berou právě jako vtip a srandu. Ale jenže se můžete setkat s lidmi, kteří politiku berou opravdu vážně než vy, a tak se může stát, že díky svým politickým názorům anebo řečem se můžete jednoduše dostat do křížku s někým.

Mluvíte rádi o politice?

A může být to velká hádka. Nicméně si ale dejte pozor, s kým o tom mluvíte. Vemte si, třeba že se taky zajímáte o politiku a ten druhý ne. A ten druhý začne dělat jenom samé vtipy na politiku. Vy se pak můžete urazit. Anebo se může stát taky velmi opačná situace. Kdy vy si budete dělat srandu a vtípky s politiky anebo politických stran. Druhá strana to může brát jako urážku. Protože mnoho lidí si myslí, že když urážet jednu politickou stranou, kterou oni vyznávají, tak uráží i ty dotyčné lidi. Samozřejmě logicky že to tak není. Ale bohužel už to tak bývá. Je to asi nějaký zarytý rituál nebo já nevím. Nicméně ale si dejte pozor, s kým o politice mluvíte. Raději se bavte o počasí anebo on oblíbenějších písničkách.