Tvary horoskopů v Astrologii

Když se podíváme na náš osobní horoskop jako na obraz, můžeme popustit svoji fantazii a představivost. Připomíná nám horoskop něco? Nějaký známý tvar? Někteří významní astrologové se začali tímto problémem zabývat, a jejich výsledky jsou opravdu pozoruhodné.
Tvar horoskopu se nakonec srovnalo do šesti základních kategorií, pojmenované charakteristickým názvem pro toto uskupení planet. Běžně pracujeme s tvary typu: Miska, Vědro, Lokomotiva, Ranec, Rozptyl a Houpačka. Někteří Astrologové pracují ještě s rozhraním: Vymknutí, Dvě ucha a Rozlomené držadlo.
Tzv. Miska v přírodě
Miska vzniká, když se planety nahrnou do části horoskopu a utvoří tzv. Misku. Charakteristika takového člověka je psychická závislost na druhých. Potřeba vyvážení další poloviny horoskopu dotyčný projektuje na ostatní v jeho okolí. Když se nad Miskou objeví další planeta, která utvoří opozici na některou planetu z Misky, vzniká tzv. Vědro. U tohoto uskupení je velice důležitá planeta, která je naproti. Tato planeta dokáže hodně ovlivnit životní poslání člověka. Zajímá nás v tomto případě i znamení, v jakém se planeta nachází, i dům. Podobná konfigurace je také u tvaru Dvě ucha. Tyto dvě planety dominují v životě člověka – a jestliže se jedná o planety protichůdné, např. Mars/Saturn či Jupiter/Pluto, představují pro jedince vnitřní boj, který musí podstoupit v zájmu – podle znamení, kde se planety nacházejí. Méně závažnější je tvar Lokomotiva. Jedna planeta je vpřed – lokomotiva, která táhne planety ostatní. Při výkladu nás bude zajímat zejména ta vůdčí planeta, která podbarví celý horoskop. Bude-li ve tvaru Lokomotiva vůdčí planeta Saturn, bude se jednat o člověka ryze praktického a zdrženlivého již na první pohled. Kapitolou zcela pro sebe je tvar Ranec, kdy jsou planety nahromaděné do cca 120 stupňů. Toto stellium planet ukazuje na vysokou koncentraci energie, která v člověku vzbuzuje nadlidskost. Nadlidské úsilí, nadlidská činnost, hnací motor, který se jen tak nezastaví. Tvarově neutrální je tvar Rozptyl, kde jsou planety rovnoměrně rozmístěné po celém horoskopu. Zde je patrná určitá stabilita a vyrovnanost jedince. Naopak Houpačka ukazuje na člověka vnitřně labilního, neschopného se samostatně rozhodnout – a to díky četným opozicím, které planety mezi sebou tvoří. Vymknutí považujeme za přechodný tvar a je zvláštní odrůdou Rozptylu, kdy jsou planety rovnoměrně rozmístěné a někde se utvoří shluk planet. Tento shluk bude v člověku způsobovat nerovnoměrnost, disharmonii, která se bude skrývat za navenek stabilního člověka. Jeho nitro však bude labilní. Poslední tvar, který řadíme mezi přechodový, je tzv. Rozlomené držadlo. Shluku planet budou vévodit dvě planety s úhlem kolem 120 stupňů. Zde jde o zvláštní rozpolcenost, která je ale harmonickým způsobem spojená do přijatelného tvaru. Takže zdánlivá rozpolcenost nám nebude činit zas až tak závažné obtíže.
Obrazně zpracovaná tzv. Houpačka
Tvary v horoskopu jsou kapitola sama o sobě a dává nám dostatek materiálu k tomu, abychom získali další cenné informace o výkladu našeho horoskopu.